Wageningen, 19-01-2015

Geachte relatie,

In memoriam Rients Wigboldus

Vorige week is, volledig onverwacht, in zijn slaap onze oud directeur Rients Wigboldus overleden. Gedreven, geïnspireerd en deskundig was Rients als directeur. Tactisch, motiverend en verbindend was hij als brancheprominent in de houtwereld. Dankbaar zijn wij voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de ontwikkeling van (product)kwaliteit en innovatie.

Na zijn afscheid van SKH en SHR bleef hij als adviseur betrokken bij onze organisaties. Vanuit de overtuiging dat in Wageningen hét kenniscentrum van de houtwereld staat, vulde hij ook dit adviseurschap met verve in.

Wij wensen zijn gezinsleden, familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Hoogachtend

Oscar van Doorn, directeur 
Raad van Commissarissen

 SKH 
stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.

 

Zo staan de KOMO® certificatieschema's (de BRL-en) en de management certificatieschema's (ISO 9001, ISO 14001 en VCA) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en FSC®-COC certificatie onder toezicht van de ASI.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

Een ieder die geïnteresseerd is en vrijblijvend informatie aanvraagt m.b.t. een specifiek certificatie schema ontvangt een informatiebrief over dat onderwerp met de kosten van de certificatieprocedure en de jaarlijkse kosten voor de instandhouding en de daarop volgende controles.

De certificeringsprocedure die SKH na jarenlange ervaring heeft opgebouwd heeft veel bedrijfseconomische voordelen waardoor SKH-certificering één van de beste investeringen is die men zich kan denken. Waarbij de processen van SKH niet disriminatoir zijn en vrij zijn van onbehoorlijke condities of voorwaarden

Voor een geslaagde certificering is SKH uw partner met kwaliteit als uitgangspunt in haar handelen.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van certificaten. 

KOMO
®


Conformiteitcertificaat
 in het kader van CE-markering 
FSC® certificatiesysteem PEFC™ certificatiesysteem
     


NEN-EN-ISO9001 

(Kwaliteitszorgsysteem)


 NEN-EN-ISO14001
(Milieuzorgsysteem)


VCA (Veiligheid, Gezondheid
en Milieu Checklist Aannemers)

     SKH kwaliteitsverklaring Houtbewerkingsmachines SKH Certificaat Milieukeur SKH-KOMO-KlimKeur® Certificaat 'Draagbaar Klimmaterieel'
MVO PrestatieLadder®