English English Español

 


Nieuwe SKH- beoordelingsgrondslag
SKH-BGS 005 BGS 005 Bamboe halffabricaten
downloaden

 

Vaak geraadpleegde documentatie                     

Wijzigingsblad BRL 0803 "Houten buitendeuren" ter  kritiek tot en met 27 februari 2014.

lees verder


Nieuwe SKH-publicatie 13-01 “luchtdichtheidsmetingen”

 

In samenwerking met een aantal meetdeskundigen is door SKH een publicatie opgesteld met hierin de richtlijnen om te komen tot eenduidigheid in de meetwijze. De publicatie is hier te downloaden.


 

Beste certificeerder 2013: SKH

Met een serieuze meerderheid van stemmen sleepte SKH de titel Beste Certificeerder 2013 in de wacht. Mensen werkzaam bij allerlei soorten bedrijven en organisaties in de hout- en bouwbranche drukten zich, in de motivatie van hun stem, uit in vele superlatieven. Zij noemen SKH duidelijk, punctueel, betrouwbaar, degelijk, deskundig, praktijkgericht,  behulpzaam, veelzijdig,onafhankelijk, klantvriendelijk, scherp en snel.
Lees verder


PersberichtInteressante onderzoeksmiddag TU/e 17 januari 2014

 

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat SKH en SHR gestart zijn met de financiering van prof.dr.ir A.(André)J.M. Jorissen bij de Leerstoel Houtconstructies aan de TU Eindhoven.

Op vrijdagmiddag 17 januari 2014 organiseren de TU Eindhoven, SHR, SKH en de Vereniging voor Houtconstructeurs (VHC) in Eindhoven een inspirerende onderzoeksmiddag.

Dit soort middagen wordt 2-jaarlijks georganiseerd, maar heeft dit jaar een feestelijk tintje omdat André Jorissen precies 10 jaar als hoogleraar aan de TU Eindhoven verbonden is.

Zes studenten van de TU, in verschillende fasen van hun afstuderen/promoveren, presenteren hun afstudeeronderwerp / promotieonderzoek. Een korte beschrijving van de te presenteren onderwerpen is in de bijlage weergegeven. Daar vindt u ook de locatie op het TU/e terrein.

Wij denken dat u met het bijwonen van deze middag een goede indruk krijgt van hetgeen een Leerstoel Houtconstructies aan werkzaamheden en onderzoek verricht.

Met veel plezier nodigen wij U uit voor het bijwonen van deze middag.

U dient zich wel voor de middag op te geven. Dit kunt u doen d.m.v. het inschrijfformulier welke in de uitnodiging is opgenomen.


  

       

   
De brochure kunt u hier downloaden                                        


Vaak geraadpleegde documentatie                    


Onderbouwing certificaat

Zoals waarschijnlijk bij u bekend heeft de NBvT besloten om de wijzigingen in de KVT alleen nog ter beschikking te stellen aan leden en abonnement houders. Hierdoor is de onderbouwing voor overspanning van tussenstijlen en -dorpels en maximale afmeting van ramen niet meer voor alle certificaathouders beschikbaar. Indien u geen lid of abonnementhouder van de NBvT bent dient u deze onderbouwing zelf of door een derde te laten opstellen. Onze controleurs zullen bij hun inspectie op de aanwezigheid hiervan controleren.


Nieuws

 

CE-markering: Wat verandert er op 1 juli?

CE-markering is het instrument van de Europese Unie om handels­ belemmeringen voor een veelheid van producten in de Europese zone weg te nemen. Als voor een product is vastgelegd dat CE-markering verplicht is, dan mag het product niet zonder deze markering in de EU op de markt worden gebracht. Andersom geldt dat een product met CE-verplichtingen niet van de Europese markt mag worden geweigerd...lees verder.


KOMO "CPR-proof"

Per 1 juli 2013 krijgt de CE-markering voor bouwproducten een meer prominente rol als de Europese Verordening Bouwproducten, oftewel Construction Products Regulation (CPR), van kracht wordt. Stichting KOMO heeft de afgelopen maanden juridisch onderzoek gedaan en met het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegd over de consequenties van deze CPR voor private kwaliteitskeurmerken...lees verder.

Ook na 1 juli biedt KOMO zekerheid om op te bouwe
n
Wat is er veranderd?
Meerwaarde en extra zekerheid
Pluspunten